icon-download-pdf

Download de Privacyverklaring van gbantennes.com

U kunt de Privacyverklaring: gbantennes.com en extra info over Cookies hieronder lezen.

Privacyverklaring

gbantennes.com, gevestigd aan Voorstraat 47 3231 BE Brielle Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.gbantennes.com/ Voorstraat 47 3231 BE Brielle Nederland +31(0)181-410523

George van der Burg is de Functionaris Gegevensbescherming van gbantennes.com Hij/zij is te bereiken via info@gbantennes.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

gbantennes.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gbantennes.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

gbantennes.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- gbantennes.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- gbantennes.com volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- gbantennes.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

gbantennes.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens: Personalia, Adres enz.

Bewaartermijn: We bewaren deze gegevens zolang ze nodig zijn en je zelf niet aangeeft dat je uitgeschreven wilt worden uit het webwinkelsysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden

gbantennes.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. gbantennes.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

gbantennes.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. gbantennes.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door gbantennes.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gbantennes.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. gbantennes.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

gbantennes.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gbantennes.com

----------------------

Privacy
To guarantee the privacy of the client we are discreet in dealing with the personal data of the client.

How do we handle the personal data of the client?
All data, saved in our database, will be used in the process of excecuting your orders. When needed we may use the data to get in touch with you. We maintain the right to register your IP address.

Can I have have insight into my data?
You are always entitled to ask for your personal data and if necessary they can be changed or removed from our database. No personal information will be passed on to third parties according to Dutch Privacy Law (WBP).

Who has access to the data?
Access to the data is restricted to the administation personel of GB Antennes.

What about my rights in the regarding to registration?
By means of a written request in which are mentioned your name, address, phone-number ad e-mail address, you are entitled to have access to your registered personal data. If GB Antennes (or third parties) are likely to suffer damages in a disproportionate way, we reserve the right to deny the request. Within one week after receiving your request, we will inform you about our decision by e-mail.

Can I have my data removed from the database?
Personal data will be removed from the database if:
• the data turns out to be incorrect.
• the registration of the data does not have any value to the purpose of the registration.
• the registration of the data is in violation of any statutory regulation.

*Cookie law
In our webshop we use tiny text files (cookies) which are stored on your computer, tablet or mobile phone. Cookies help us keep track of any products you have added to your shopping basket and to remember you when you come back to look around our site again. To place an order in our webshop we need you to have cookies enabled. However, if you would prefer just to look around our site without buying, you are free to disable cookies.

We use cookies to help you when you brows around on our website and the cookies we use are safe. The information we gather with cookies help us to identify any errors we might have or to show you products which we think are relevant to you. We don’t store any information which is linked directly to you such as credit card details. We also use cookies from carefully selected partners that we work with who advertise our services on their websites.

Why are we telling you about our cookies?
A new EU law requires us to be open and honest about the cookies we use and should you require any further information please feel free to contact us.
To make a purchase in our webshop You will need to accept our cookies as we will be unable to record the products you place in your shopping basket without cookies enabled.

If you create an account with us cookies also allow us to remember you when you log in, which makes the buying process a lot easier as you don’t need to fill in all of your details again.

However if you would prefer to restrict, block or delete cookies from our webshop you can manage your browser settings as explained. Go to the specific website for more information and follow the procedure.
Chrome
Firefox
Safari
Opera

The cookies that are in use in this webshop are:
for webshop:
Purpose of cookie: the working of this webshop
i) When you have already shopped with us and an account has been created, this cookie is used to help us reminding us that you are logd in or not.
ii) This cookie is uses to store the domain, the language and the currency of the store in which you are shopping
iii) This cookie is uses to remember all the products that you have added to your shopping cart and is essential when you want to buy the products. This webshop cannot work without this cookie.

for Cookie-message on homepage: cookiesDisclosureCount
Purpose of cookie: Notification Cookie-message
This cookie informs webshop visitors about cookies and makes it possible for them to turn cookies OFF or ON in their browsers they are using.

for YouTube:
Purpose of cookies: Films (video's)
This cookie is used to look for and share video information with others, to communicate with other people or to make new content.

voor Google:
Purpose of cookies:Tracking

voor Facebook:
Purpose of cookies:Tracking

Our store

gbantennes-office-Brielle

Shop (office) in in Voorstaat 47 Brielle

Tel: +31(0)622247606

Product added to wishlist
Product added to compare.

This webshop uses cookies and other technologies so that we can improve our services and your experience on our sites.
Meer info: Privacy & Cookies